Field Devices

Field Devices

MODIS cung cấp Field Device (FD) để hoàn thiện giải pháp về hệ thống quản lý tòa nhà (BMS). Khi bạn chọn FD được cung cấp bởi MODIS thì bạn đang chọn được nhiều hơn những gì mình mong đợi với FD được cung cấp bởi những thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực HVAC. Dễ dàng tìm thấy các FD được cung cấp bởi MODIS như valves, actuators, dampers, sensors, economizers, variable frequency drives và temperature control.

Field Device

 

Bấm vào đây liên lạc với chúng tôi để có thêm thông tin về ứng dụng