Mạng dữ liệu và thoại

Mạng dữ liệu và thoại

Chúng tôi chuyên về các giải pháp liên quan đến hệ thông tin & liên lạc (Voice, Video, Data, Internet), đặc biệt là hạ tầng mạng và hệ thống mạng điện thoại. Mục tiêu của chúng tôi là giúp khách hàng chuyển đổi công nghệ phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả hơn và giảm chi phí trong vận hành hệ thống. MODIS sẽ kiểm tra toàn bộ hoạt động của hệ thống mà khách hàng mong muốn để đưa ra các đề xuất để tích hợp đồng thời tổ chức lại tất cả các hệ thông tin & liên lạc theo cách phù hợp nhất cho khách hàng.

Data n Tel

CÁC DÒNG SWITCH THÔNG DỤNG
OmniSwitch 6860 >> OmniSwitch 6900 >> OmniSwitch 6450 >>
Designed for the most demanding converged networks: high-density, Unified Access switches with Smart Analytics in a compact form factor. This top-of-rack LAN and data center switch is compact and high-density, with 10 Gigabit Ethernet (GigE) and 40 GigE options. An easy-to-manage edge solution for highly available, secure and eco-friendly campus networks running many devices.
     
OmniSwitch 6350 >> OmniSwitch 2220 >>  
Fixed-configuration GigE stackable LAN switches that are easy to manage and designed for your small business. Gigabit WebSmart family of switches provide a simple, secure, and smart business network at affordable prices  
     
CÁC DÒNG WIFI THÔNG DỤNG
OmniAccess Stellar AP 1201 >> OmniAccess Stellar AP 1201H >> OmniAccess Stellar AP 1251 >>
An entry-level, small, low-powered, affordable 802.11ac Wave 2 access point. An indoor high-performance 802.11ac Wave 2 access point for in-room deployments. Rugged performance in all conditions: here's an ultra-high performance outdoor 802.11ac Wave 2 wireless AP that's ideal for all deployments.
     
OmniAccess Stellar AP 1220 Series >> OmniAccess WLAN Controllers >>  
A mid-end 802.11ac Wave 2 AP for medium and large deployments; this indoor Wi-Fi access point provides high throughput and a seamless user experience. Controllers for all deployment sizes, enabling Wi-Fi connectivity via Access Points for small, mid and large enterprise, branch office and campus environments.  

 

Bấm vào đây liên lạc với chúng tôi để có thêm thông tin về ứng dụng