HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÃI XE

HỆ THỐNG BÃI ĐẬU XE

Giải pháp và hệ thống của chúng tôi được đúc kết và tích hợp từ những hệ thống bãi đậu xe của những thương hiệu hàng đầu. Với nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ của chúng tôi đã triển khai và tích hợp nhiều bãi đậu xe. MODIS cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh bao gồm các thiết bị, hệ thống quản lý bãi đậu xe, thực hiện cài đặt và dịch vụ bảo trì. Hệ thống quản lý bãi đậu xe của chúng tôi được xây dựng dựa trên một kiến trúc mở chính vì thế nó thực sự linh hoạt trong việc tích hợp, bổ sung những tính năng mới cũng như những yêu cầu đặc thù của từng khách hàng. Chúng tôi luôn khảo sát và đánh giá yêu cầu cụ thể của khách hàng để cung cấp giải pháp hoàn hảo nhất.

Parking content