Âm thanh thông báo

Âm thanh thông báo

MODIS cung cấp hệ thống âm thanh thông báo với chức năng chính của hệ thống là truyền tải những thông báo chung hoặc những thông tin khẩn cấp đến những đối tượng/khu vực được chỉ định. Giải pháp của chúng tôi được ghi nhận như một phương pháp mang lại hiệu quả cao với chi phí thấp trong việc chuyển thông tin một cách nhanh chóng đến một hoặc một vài khu vực rộng lớn. Chúng tôi có giải pháp linh hoạt để đáp ứng tất cả các yêu cầu khác nhau của khách hàng, từ hệ thống cơ bản đến hệ thống kỹ thuật cao.

PA content

Dòng sản phẩm của hệ thống âm thanh thông báo bắt đầu từ một hệ thống hiệu quả đơn vùng đến hệ thống cao cấp dựa trên nền IP phù hợp cho các tòa nhà và những vùng rộng lớn. Hệ thống âm thanh thông báo của MODIS cung cấp khả năng tích hợp, chẳng hạn như chúng có thể được tích hợp vào hệ thống báo cháy để cung cấp thông báo sơ tán tự động trong trường hợp có cảnh báo báo cháy xảy ra.

THÀNH PHẦN THIẾT BỊ CỦA CỦA HỆ THỐNG ÂM THANH THÔNG BÁO:

ceiling speaker 

box speaker

horn speaker

Loa âm trần Loa hộp Loa nén

pendent speaker

garden speaker1

column speaker

 Loa kết hợp trang trí   Loa sân vườn Loa cột
 attenuator1 vx 3000 series   fv 200 series
Bộ chỉnh âm lượng Hệ trung tâm VX-3000 Series Hệ trung tâm FV-200 Series

 

MÔ HÌNH KẾT NỐI HỆ THỐNG ÂM THANH THÔNG BÁO:

PA network

Bấm vào đây liên lạc với chúng tôi để có thêm thông tin về ứng dụng